سونوگرافی

سونوگرافی
سونوگرافی

انواع خدمات سونوگرافی قابل ارائه در این مرکز:   سونوگرافی های عمومی و تخصصی شامل شکم ، لگن ، کلیه ها و پروستات ، ترانس واژینال و نسوج نرم سونوگرافی کالر داپلر ، سه و چهار بعدی بیوبسی ، FNA ، نفروستومی ، تخلیه آبسه و قرار دادن گاید وایر تحت هدایت سونوگرافی   سونوگرافی های تخصصی سلامت مادر ، جنین و تیروئید : غربالگری سه ماهه اول حاملگی ( NT-NB ) غربالگری سه ماهه دوم حاملگی آنومالی اسکن ( ارزیابی ناهنجاری های جنین ) کالر داپلر ارزیابی رشد جنین کالر داپلر ارزیابی چسبندگی جفت سونوگرافی سه و چهار بعدی   سونوگرافی تخصصی تیروئید و نسج گردن FNA (نمونه برداری) از تیروئید و توده های گردن تحت هدایت گاید سونوگرافی قبل و بعد از جراحی

ارتباط با ما